انجمن ادبی پژواک مقالات.

تولد دوباره کتاب، پویشی از جنس طبیعت

بازدید جمعی از بانوان مدیر و مسئول شهرستان بافق از ساباط آفرینش

افتتاح ساباط آفرینش با حضور مدیرکل میراث فرهنگی یزد

نخستین کارگاه تخصصی نبوغ سنجی، با تدریس خانم دکتر سوگل مشایخی در بافق برگزار شد

پژواک، با حضور خانم دکتر سوگل مشایخی در سطح ملی و بین المللی شنیده شد

آخرین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک در سال هزاروچهارصد، به مناسبت اختتامیه هفته منابع طبیعی و درختکاری، در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بافق برگزار شد.

پژواک، در طبیعت نیز طنین انداز شد

همزمان با میلاد فرخنده امام حسین(ع)، پنجاه و پنجمین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد

پنجاه و چهارمین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک در خانه فرهنگ برگزار شد

پنجاه و سومین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک به همراه گرامیداشت مقام مادر و بانوان برگزار شد

سایدبار کناری