تازه ها


سی و ششمین جلسه هفتگی مثنوی خوانی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: سي و ششمین جلسه هفتگى خوانش،شرح و تفسير مثنوى مولانا به دبيرى جناب
ادامه مطلب
بیست و سومین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك:  صبح جمعه ٩٨/٤/٢۸ ، بيست و سومین جلسه محفل حافظ خوانى با حضور
ادامه مطلب
سی امین جلسه هفتگی انجمن ادبی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: سی امین جلسه هفتگى انجمن ادبى پژواك ، با حضور اديبان،شاعران و علاقمندان
ادامه مطلب
سي و پنجمين جلسه هفتگى مثنوى خوانى پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: سي و پنجمين جلسه هفتگى خوانش،شرح و تفسير مثنوى مولانا به دبيرى جناب
ادامه مطلب
بيست ودومين جلسه هفتگى حافظ خوانى پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: با توكل به خدا ، صبح جمعه ٩٨/٤/٢١ ، بيست و دومين جلسه
ادامه مطلب
يازدهمين جلسه هفتگى خمسه خوانى پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: با عنايت پروردگار، يازدهمين جلسه هفتگى خوانش ، شرح و تفسير پنج گنج
ادامه مطلب
بيست ونهمين جلسه هفتگي انجمن ادبي پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: بيست و نهمين جلسه هفتگى انجمن ادبى پژواك ، با حضور اديبان،شاعران و
ادامه مطلب
سي و چهارمين جلسه هفتگي مثنوي خواني پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: ٩٨/٤/١٥، سي و چهارمين جلسه هفتگى خوانش،شرح و تفسير مثنوى مولانا به دبيرى
ادامه مطلب
بيست و يكمين جلسه هفتگى حافظ خواني پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: با توكل به خدا ، صبح جمعه٩٨/٤/١٤، بيست و يكمين جلسه محفل حافظ
ادامه مطلب
دهمين جلسه هفتگي خمسه خوانى پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: با عنايت پروردگار، دهمين جلسه هفتگى خوانش ، شرح و تفسير پنج گنج
ادامه مطلب
بيست و هشتمين جلسه هفتگى انجمن ادبي پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: عصر دوشنبه٩٨/٤/١٠ ،مصادف با روز بزرگداشت صائب تبريزي، بيست وهشتمين  جلسه هفتگي انجمن
ادامه مطلب
بيستمين جلسه هفتگى حافظ خوانى پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: با توكل به خدا ، صبح جمعه٩٨/٤/٧، بيستمين جلسه محفل حافظ خوانى با
ادامه مطلب
نهمين جلسه هفتگي خمسه خوانى پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: با عنايت پروردگار، نهمين جلسه هفتگى خوانش ، شرح و تفسير پنج گنج
ادامه مطلب
بيست و هفتمين جلسه هفتگى انجمن ادبي پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: عصر دوشنبه٩٨/٤/٣ ، بيست وهفتمين  جلسه هفتگي انجمن شعر و ادب پژواك ،
ادامه مطلب
سي و سومين جلسه هفتگي مثنوى خواني پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: ٩٨/٤/١، سي و سومين جلسه هفتگى خوانش،شرح و تفسير مثنوى مولانا به دبيرى
ادامه مطلب