تازه ها


چهل و دومین جلسه هفتگی مثنوی خوانی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: چهل و دومین جلسه هفتگى خوانش،شرح و تفسير مثنوى مولانا به دبيرى جناب
ادامه مطلب
بیست و نهمین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك:  بيست و نهمین جلسه محفل حافظ خوانى با حضور جناب آقاى سيدمحمد آيت
ادامه مطلب
جلسات هفتگی مثنوی و حافظ خوانی این هفته پژواک با خوانش ابیاتی از گنجینه اسرار، رنگ و بوی محرم را
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: بیست و هشتمین جلسه هفتگی حافظ خوانی به دبیری جناب آقای سیدمحمد آیت
ادامه مطلب
سی و پنجمین جلسه هفتگی انجمن ادبی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: سی و پنجمین جلسه هفتگى انجمن ادبى پژواك ، با حضور اديبان،شاعران و
ادامه مطلب
چهلمین جلسه هفتگی مثنوی خوانی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: چهلمین جلسه هفتگى خوانش،شرح و تفسير مثنوى مولانا به دبيرى جناب آقاى محمدرضا
ادامه مطلب
بیست و هفتمین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك:  بيست و هفتمین جلسه محفل حافظ خوانى با حضور جناب آقاى سيدمحمد آيت
ادامه مطلب
سی و چهارمین جلسه هفتگی انجمن ادبی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: سی و چهارمین جلسه هفتگى انجمن ادبى پژواك ، با حضور اديبان،شاعران و
ادامه مطلب
سی و نهمین جلسه هفتگی مثنوی خوانی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: سي و نهمین جلسه هفتگى خوانش،شرح و تفسير مثنوى مولانا به دبيرى جناب
ادامه مطلب
حضور محمد علی بهمنی در کافه کتاب پژواک بافق
به گزارش روابط عمومی کافه کتاب پژواک: در حاشیه نشست ادبی (شبی را غزل زندگی کنیم)، محمد علی بهمنی ،شاعر
ادامه مطلب
شبی را غزل زندگی کنیم با حضور محمدعلی بهمنی در انجمن ادبی پژواک بافق
به گزارش روابط عمومی انجمن ادبی پژواک: محفل ادبی «شبی را غزل زندگی کنیم» با حضور استاد محمدعلی بهمنی و
ادامه مطلب
سی و هشتمین جلسه هفتگی مثنوی خوانی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: سي و هشتمین جلسه هفتگى خوانش،شرح و تفسير مثنوى مولانا به دبيرى جناب
ادامه مطلب
بیست و ششمین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك:  بيست و ششمین جلسه محفل حافظ خوانى با حضور جناب آقاى سيدمحمد آيت
ادامه مطلب
دوازدهمین جلسه هفتگی خمسه خوانی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: با عنايت پروردگار، دوازدهمین جلسه(آخرین جلسه) هفتگى خوانش ، شرح و تفسير پنج
ادامه مطلب
سی و سومین جاسه هفتگی انجمن ادبی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: سی و سومین جلسه هفتگى انجمن ادبى پژواك ، با حضور اديبان،شاعران و
ادامه مطلب
سی و‌ هفتمین جلسه هفتگی مثنوی خوانی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: سي و هفتمین جلسه هفتگى خوانش،شرح و تفسير مثنوى مولانا به دبيرى جناب
ادامه مطلب