سی و ششمین جلسه هفتگی مثنوی خوانی پژواک برگزار شد

به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: سي و ششمین جلسه هفتگى خوانش،شرح و تفسير مثنوى مولانا به دبيرى جناب آقاى محمدرضا فتاحى،با حضور علاقمندان به شعر و ادب و معرفت در كافه كتاب پژواك برگزار شد.

بیست و سومین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد

به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك:  صبح جمعه ٩٨/٤/٢۸ ، بيست و سومین جلسه محفل حافظ خوانى با حضور جناب آقاى سيدمحمد آيت اللهى بافقى(دبير جلسه) و جمع پر مهر و ادب دوست،با موضوع ( امید و سبک زندگی)در كافه كتاب پژواك برگزار شد.

سی امین جلسه هفتگی انجمن ادبی پژواک برگزار شد

به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: سی امین جلسه هفتگى انجمن ادبى پژواك ، با حضور اديبان،شاعران و علاقمندان به شعر و ادبيات فارسي در كافه كتاب پژواك برگزار شد. اين جلسات دوشنبه ها ساعت ١٩ در محل كافه كتاب پژواك واقع در هنرسراي دانشگاه آزاد اسلامى شهرستان بافق برگزار مي شود و حضور …

سي و پنجمين جلسه هفتگى مثنوى خوانى پژواك برگزار شد

به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: سي و پنجمين جلسه هفتگى خوانش،شرح و تفسير مثنوى مولانا به دبيرى جناب آقاى محمدرضا فتاحى،با حضور علاقمندان به شعر و ادب و معرفت در كافه كتاب پژواك برگزار شد. اين جلسات،شنبه ها ،ساعت ١٩ دركافه كتاب پژواك، واقع در هنرسراى دانشگاه آزاد اسلامى شهرستان بافق برگزار خواهد …

بيست ودومين جلسه هفتگى حافظ خوانى پژواك برگزار شد

به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: با توكل به خدا ، صبح جمعه ٩٨/٤/٢١ ، بيست و دومين جلسه محفل حافظ خوانى با حضور جناب آقاى سيدمحمد آيت اللهى بافقى(دبير جلسه) و جمع پر مهر و ادب دوست،در كافه كتاب پژواك برگزار شد.

يازدهمين جلسه هفتگى خمسه خوانى پژواك برگزار شد

به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: با عنايت پروردگار، يازدهمين جلسه هفتگى خوانش ، شرح و تفسير پنج گنج نظامى گنجوى با حضور استاد كاظم كريمزاده بافقى(دبير جلسه) و علاقمندان به شعر و ادبيات غنى پارسى،در كافه كتاب پژواك برگزار شد. اين جلسه ،چهارشنبه هاى هر هفته،ساعت ١٩ در كافه كتاب پژواك بافق برگزار ميشود …

بيست ونهمين جلسه هفتگي انجمن ادبي پژواك برگزار شد

به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: بيست و نهمين جلسه هفتگى انجمن ادبى پژواك ، با حضور اديبان،شاعران و علاقمندان به شعر و ادبيات فارسي در كافه كتاب پژواك برگزار شد. اين جلسات دوشنبه ها ساعت ١٩ در محل كافه كتاب پژواك واقع در هنرسراي دانشگاه آزاد اسلامى شهرستان بافق برگزار مي شود و …

سي و چهارمين جلسه هفتگي مثنوي خواني پژواك برگزار شد

به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: ٩٨/٤/١٥، سي و چهارمين جلسه هفتگى خوانش،شرح و تفسير مثنوى مولانا به دبيرى جناب آقاى محمدرضا فتاحى،با حضور علاقمندان به شعر و ادب و معرفت در كافه كتاب پژواك برگزار شد. اين جلسات،شنبه ها ،ساعت ١٩ دركافه كتاب پژواك، واقع در هنرسراى دانشگاه آزاد اسلامى شهرستان بافق برگزار …

دهمين جلسه هفتگي خمسه خوانى پژواك برگزار شد

به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: با عنايت پروردگار، دهمين جلسه هفتگى خوانش ، شرح و تفسير پنج گنج نظامى گنجوى با حضور استاد كاظم كريمزاده بافقى(دبير جلسه) و علاقمندان به شعر و ادبيات غنى پارسى،در كافه كتاب پژواك برگزار شد. اين جلسه ،چهارشنبه هاى هر هفته،ساعت ١٩ در كافه كتاب پژواك بافق برگزار ميشود …

بيست و هشتمين جلسه هفتگى انجمن ادبي پژواك برگزار شد

به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: عصر دوشنبه٩٨/٤/١٠ ،مصادف با روز بزرگداشت صائب تبريزي، بيست وهشتمين  جلسه هفتگي انجمن شعر و ادب پژواك ، با حضور جمع پرمهراديبان،شاعران پيشكسوت و جوان شهرستان بافق و علاقمندان به شعر و ادبيات پارسي،در كافه كتاب پژواك واقع در هنرسراى دانشگاه آزاد برگزار شد. در اين جلسه،حضار به …