تازه ها


سی و سومین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك:  سی و سومین جلسه محفل حافظ خوانى با حضور جناب آقاى سيدمحمد آيت
ادامه مطلب
چهل و پنجمین جلسه هفتگی مثنوی خوانی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: چهل و پنجمین جلسه هفتگى خوانش،شرح و تفسير مثنوى مولانا به دبيرى جناب
ادامه مطلب
سی و دومین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك:  سی و دومین جلسه محفل حافظ خوانى با حضور جناب آقاى سيدمحمد آيت
ادامه مطلب
گرامیداشت مولوی و سی و هشتمین جلسه هفتگی انجمن ادبی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: سی و هشتمین جلسه هفتگى انجمن ادبى پژواك ، با حضور اديبان،شاعران و
ادامه مطلب
چهل و چهارمین جلسه هفتگی مثنوی خوانی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: چهل و چهارمین جلسه هفتگى خوانش،شرح و تفسير مثنوى مولانا به دبيرى جناب
ادامه مطلب
سی و یکمین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك:  سی و یکمین جلسه محفل حافظ خوانى با حضور جناب آقاى سيدمحمد آيت
ادامه مطلب
سی و هفتمین جلسه هفتگی انجمن ادبی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: سی و هفتمین جلسه هفتگى انجمن ادبى پژواك ، با حضور اديبان،شاعران و
ادامه مطلب
چهل و سومین جلسه هفتگی مثنوی خوانی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: چهل و سومین جلسه هفتگى خوانش،شرح و تفسير مثنوى مولانا به دبيرى جناب
ادامه مطلب
سی امین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك:  سی امین جلسه محفل حافظ خوانى با حضور جناب آقاى سيدمحمد آيت اللهى
ادامه مطلب
تبریک تولد به سبک پژواکی ها
به گزارش روابط عمومی کافه کتاب پژواک: به بهانه تولد پنجاه و سه سالگی استاد فرزانه و فرهیخته،جناب آقای سیدمحمد
ادامه مطلب
سی و ششمین جلسه هفتگی انجمن ادبی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: سی و ششمین جلسه هفتگى انجمن ادبى پژواك ، با حضور اديبان،شاعران و
ادامه مطلب
چهل و دومین جلسه هفتگی مثنوی خوانی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: چهل و دومین جلسه هفتگى خوانش،شرح و تفسير مثنوى مولانا به دبيرى جناب
ادامه مطلب
بیست و نهمین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك:  بيست و نهمین جلسه محفل حافظ خوانى با حضور جناب آقاى سيدمحمد آيت
ادامه مطلب
جلسات هفتگی مثنوی و حافظ خوانی این هفته پژواک با خوانش ابیاتی از گنجینه اسرار، رنگ و بوی محرم را
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: بیست و هشتمین جلسه هفتگی حافظ خوانی به دبیری جناب آقای سیدمحمد آیت
ادامه مطلب
سی و پنجمین جلسه هفتگی انجمن ادبی پژواک برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: سی و پنجمین جلسه هفتگى انجمن ادبى پژواك ، با حضور اديبان،شاعران و
ادامه مطلب