پنجاه و نهمین جلسه مثنوی خوانی پژواک،در خانه فرهنگ برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

خواندن بعدی

سایدبار کناری