انجمن ادبی پژواک مقالات.

چهل و ششمین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد

بیست و نهمین جلسه هفتگی جمع خوانی کتاب برگزار شد

دومین شب شعر استانی پیام آزادگی برگزار شد

بیست و هشتمین جمع خوانی کتاب پژواک برگزار شد

پیام آزادگی به عنوان برنامه رسمی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بافق در هفته دفاع مقدس اعلام شد

چهل و چهارمین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد

بیست و هفتمین جمع خوانی کتاب پژواک برگزار شد

نشست هیئت مدیره انجمن ادبی پژواک بافق با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد برگزار شد

چهل و سومین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد

جمع خوانی کتاب پژواک برگزار شد

سایدبار کناری