انجمن ادبی پژواک مقالات.

سومین جلسه هفتگی نجوای نینوا برگزار شد

دومین جلسه نجوای «نینوا» در انجمن ادبی پژواک برگزار شد

نخستین نجوای نینوا طنین انداز شد

آخرین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک در سال هزاروچهارصد، به مناسبت اختتامیه هفته منابع طبیعی و درختکاری، در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بافق برگزار شد.

همزمان با میلاد فرخنده امام حسین(ع)، پنجاه و پنجمین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد

پنجاه و چهارمین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک در خانه فرهنگ برگزار شد

پنجاه و سومین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک به همراه گرامیداشت مقام مادر و بانوان برگزار شد

پنجاه و دومین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد

پنجاه و یکمین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد

سی و سومین جلسه هفتگی جمع خوانی پژواک برگزار شد

سایدبار کناری