انجمن ادبی پژواک مقالات.

دیدار هیئت مدیره انجمن ادبی پژواک با اعضا شورای اسلامی شهر بافق

نشست هیئت مدیره انجمن ادبی پژوک با شهردار محترم بافق برگزار شد

نشست هیئت مدیره انجمن ادبی پژواک با امام جمعه محترم شهرستان بافق

جلسه انتخاب هیئت مدیره جدید انجمن ادبی پژواک با حضور ریئس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

چهل و یکمین جلسه حافظ خوانی پژواک برگزار شد

چهلمین جلسه هفتگی حافظ خوانی برگزار شد

دومین جلسه هفتگی شاهنامه خوانی پژواک برگزار شد

شصت و یکمین جلسه هفتگی مثنوی خوانی پژواک برگزار شد

شصتمین جلسه هفتگی مثنوی خوانی پژواک برگزار شد

اولین جلسه هفتگی (شرح پریشانی) در خانه فرهنگ برگزار شد.

سایدبار کناری