انجمن ادبی پژواک مقالات.

پژواک، در طبیعت نیز طنین انداز شد

همزمان با میلاد فرخنده امام حسین(ع)، پنجاه و پنجمین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد

پنجاه و سومین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک به همراه گرامیداشت مقام مادر و بانوان برگزار شد

پنجاه و دومین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد

نخستین بار در رویدادهای ادبی استان یزد، انجمن ادبی پژواک کارگاه مهارت های زندگی با استفاده از داستان های کهن ایرانی را با عنوان «ادبستان» در خانه فرهنگ شهرداری بافق برگزار کرد.

پنجاه و یکمین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد

سی و سومین جلسه هفتگی جمع خوانی پژواک برگزار شد

پنجاهمین جلسه حافظ خوانی پژواک به دبیری استاد سید محمد آیت اللهی بافقی در خانه فرهنگ برگزار شد

سی و دومین جلسه هفتگی جمع خوانی کتاب پژواک برگزار شد

چهل و نهمین حافظ خوانی پژواک برگزار شد

سایدبار کناری