انجمن ادبی پژواک مقالات.

آخرین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک در سال هزاروچهارصد، به مناسبت اختتامیه هفته منابع طبیعی و درختکاری، در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بافق برگزار شد.

همزمان با میلاد فرخنده امام حسین(ع)، پنجاه و پنجمین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد

پنجاه و چهارمین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک در خانه فرهنگ برگزار شد

پنجاه و سومین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک به همراه گرامیداشت مقام مادر و بانوان برگزار شد

پنجاه و دومین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد

پنجاه و یکمین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد

پنجاهمین جلسه حافظ خوانی پژواک به دبیری استاد سید محمد آیت اللهی بافقی در خانه فرهنگ برگزار شد

چهل و نهمین حافظ خوانی پژواک برگزار شد

چهل و هفتمین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد

چهل و ششمین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد

سایدبار کناری